Regie

Communicatieregisseur biedt toegevoegde waarde

In de rol van regisseur treft u Henk Kramer aan als mede-ontwerper van een beleids- of veranderingsproces.

Zijn taak bestaat uit het samen met andere disciplines bedenken van stappen om tot (nieuw) beleid of verandering te komen in organisaties.

De toegevoegde waarde is de resultaatsverplichting om in het proces voldoende interactieve momenten af te dwingen, waardoor er dialoog kan ontstaan.

Kern van de rol van de communicatieregiseur is (in volgorde):

  • Signaleren
  • Analyseren
  • Kaders stellen
  • Adviseren
  • Ontwerpen
  • Organiseren

Post a Comment