ZEC Civiel

Sinds 2020 ondersteunt Henk Kramer Communicatie ZECCiviel bij hun opdrachten waar Omgevingsmanagement een rol speelt.

Met het team van de Omgevingsmanager van opdrachtgever is HKC voor ZECCiviel de schakel tussen een project en ‘de omgeving’: omwonenden, bedrijven, (vaar)weggebruikers, gemeenten, provincies, beheerders en bevoegd gezag.

Binnen het project is het verloop van het project met zo min mogelijk overlast en met de juiste vergunningen de taak van de omgevingsmanagers. Zij zijn de schakel tussen de buiten- en binnenwereld van een project.

Post a Comment