Waterland Projecten

Sinds 2021 ondersteunt Henk Kramer Communicatie Waterland Projecten bij hun opdrachten waar Omgevingsmanagement een rol speelt.

Henk coacht de omgevingsmanagers van Waterland Projecten waarmee zij de schakel kunnen vormen tussen een project en ‘de omgeving’: omwonenden, bedrijven, (vaar)weggebruikers, gemeenten, provincies, beheerders en bevoegd gezag.

Binnen het project is het verloop van het project met zo min mogelijk overlast en met de juiste vergunningen de taak van de omgevingsmanagers. Zij zijn de schakel tussen de buiten- en binnenwereld van een project.

Post a Comment