Rijkswaterstaat

rijkswaterstaat

Voor Rijkswaterstaat Zeeland verzorgde Henk Kramer projectmatig o.a. de communicatie-ondersteuning voor Modernisering Objecten Bediening Zeeland – MOBZ, het Managementteam van de Oosterscheldekering, het project Radarisatie, visieontwikkeling 2033 voor de dienst Wegen en Vervoer en Corridor Oosterscheldekering.

Bijzonderheid bij deze activiteiten is dat Henk in 2008 de Europese aanbesteding van het project MOBZ in de wacht sleepte. Dit leidde tot landelijke publiciteit. Hij was namelijk de eerste ZZP’er – vanuit 18.000 aangeslotenen van het Platform Zelfstandig Ondernemen – die zo een aanbesteding tot een goed einde wist te brengen.

In het nabije verleden verzorgde Henk voor Rijkswaterstaat de communicatie rond de Implementatie van het Probabilistisch Beheer en Onderhoud van de Oosterscheldekering – ProBo, zorgde hij voor nieuwe teksten op de internetsite voor Zeeland en Brabant, nam hij de organisatie van de landelijke Rayonhoofdendag op Neeltje Jans voor zijn rekening en verzorgde hij de uitgave van de verlaglegging van de Spiegeldag in 2007.

Daarnaast verzorgde Henk voor het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer op de Westerschelde, de training van de webredacteuren, de tekstredactie en implementatie van de Engelse vertaling in de site. Voor deze website verzorgde Henk ook de promotie voor het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Rijkswaterstaat Zeeland).

Post a Comment