Vaarwegen Zuid-Holland

Logo Vivo

 

 

 

Henk is Omgevingsmanager bij het onderhoudscontract Vaarwegen Zuid-Holland voor de aannemerscombinatie VolkerInfra – Van Oord. De combinatie voert het onderhoud uit aan de vaarwegen in de provincie Zuid-Holland en een klein deel van het grensgebied met Noord-Brabant, in opdracht van Rijkswaterstaat.

Met het team van de Omgevingsmanager van het contract bij Rijkswaterstaat zijn zij de schakel tussen het project en ‘de omgeving’: omwonenden, bedrijven, (vaar)weggebruikers, gemeenten, provincies, beheerders en bevoegd gezag.

Binnen het project is het verloop van het project met zo min mogelijk overlast en met de juiste vergunningen de taak van de omgevingsmanagers. Zij zijn de schakel tussen de buiten- en binnenwereld van een project

Post a Comment