VolkerInfra Zeeland

Henk is Omgevingsmanager bij de onderhoudscontracten voor de Hollandsche IJsselkering en Tunnels Zeeuwse Delta voor VolkerInfra Zeeland.

VIZeeland voert het onderhoud uit aan De Vlaketunnel in de A58 en het Dampoort Aquaduct in de N57 in Zeeland en de Hollandsche IJsselkering, in Zuid-Holland, in opdracht van Rijkswaterstaat.

Met het team van de Omgevingsmanagers van het contract bij Rijkswaterstaat zijn zij de schakel tussen het project en ‘de omgeving’: omwonenden, bedrijven, (vaar)weggebruikers, gemeenten, provincies, beheerders en bevoegd gezag.

Binnen het project is het verloop van het project met zo min mogelijk overlast en met de juiste vergunningen de taak van de omgevingsmanagers. Zij zijn de schakel tussen de buiten- en binnenwereld van een project.

 

Post a Comment