De betere website

Website is communicatiemiddel bij uitstek

De tijd dat een website louter een speeltje is van de ICT’ers ligt ver achter ons.

Een Inter- Intra- of Extranet-site zijn maatwerk communicatieinstrumenten geworden, die doelgericht voor de juiste publieksgroep ingezet kunnen worden.

Om de sites communicatief juist in te zetten ontwikkelde Henk:

  • Website Analyse – om uw bestaande site te evalueren of een nieuwe site op te zetten
  • Website Strategie Schema – om te komen tot de juiste webstrategie
  • Training Beeldschermschrijven – om efficient en effectief met beeld en taal om te gaan

Vraag hierover nadere informatie aan via e-mail.

Post a Comment