Producten

Kant en klare hulpmiddelen voor omgevingsmanagement en communicatie

Om snel tot een goed advies te komen maken Henk en Tim Kramer gebruik van in de praktijk getoetste producten.

Voor OMGEVINGSMANAGEMENT is dit de omgevingsanalyse bestaande uit de analyses rond:

 • de stakeholders
 • de shareholders
 • het krachtenveld rond een project
 • het netwerk waarvan een project deel uitmaakt

en praktische kennis van zaken rond conditionering van een project, bestaande uit:

 • fysieke randvoorwaarden ( zoals water, natuur en landschap, kabels en leidingen, archeologie en cultuurhistorie en bodem en niet gesprongen explosieven)
 • juridische randvoorwaarden (zoals planologie en mer, overeenkomsten, grondverwerving en vastgoed, planschade en nadeelcompensatie, en de omgevingsvergunning.

Om de analyse rond COMMUNICATIE bij een beleidsinsteek te bespoedigen zijn dit de:

 • Procesaanpak Positionering
 • Procesaanpak Strategie

Rond Interne Communicatie ontwikkelde Henk verder de:

 • Procesaanpak Interne Communicatie
 • Medewerkertevredenheid Scan

Om snel tot een goede aanpak van (verbetering van) een website te komen maakt Henk gebruik van:

 • Website Analyseaanpak
 • Website Strategieschema
 • Training Beeldschermschrijven

Post a Comment