Procesaanpak

Procesmatige aanpak start met goede analyse

Positionering – prof. Cees van Riel

Henk Kramer ontwikkelde op basis de grondslagen voor Corporate Communication van prof. dr. Cees van Riel, een methode om met het management van organisaties de communicatie-koers uit te zetten. De methode helpt managers via verschillende brainstormtechnieken zogenaamde “gezamenlijke vetrekpunten” voor de communicatie te formuleren. Deze gezamenlijk gedefinieerde waarden vormen vervolgens de kern van de strategische positie van de organisatie.

Communicatiestrategie – dr. Betteke van Ruler

Communicatiemanagement draait om contact. Het vakbegied gaat over de sturing van en de advisering over het contact tussen een organisatie en haar in- en externe omgeving. Henk Kramer ontwikkelde een aanpak op basis van het Communicatiekruispunt van dr. Betteke van Ruler. Het model leert dat er ‘slechts’ vier basiscommunicatiestrategiën zijn: informeren, overreden, dialogiseren en formeren. De aanpak op basis van dit model helpt om de juiste keuzes te maken bij het in kaart brengen en oplossen van communicatieproblemen.

Interne Communicatie – Ir. Huib Koeleman

Henk Kramer ontwikkelde op basis van Interne Communicatie als Managmentinstrument van Huib Koeleman een praktische wijze van aanpak om de structuur en inhoud van de interne communicatie te analyseren en verbeteren. De aanpak biedt mogelijkheden om stapsgewijs onderzoek te doen en mogelijkheden tot verbetering van de interne communicatie.

Post a Comment