Tevredenheids-scan

Medewerkertevredenheid Scan

Onderzoek naar medewerkerstevredenheid leert dat vooral interne communicatie reden geeft tot ontevredenheid. Medewerkers weten onvoldoende wat er van hen wordt verwacht, kennis wordt onvoldoende gebruikt of men voelt zich niet betrokken bij de organisatie.

Een goed verlopende interne communicatie wordt steeds meer gezien als een succesfactor voor de organisatie.

Om snel in beeld te krijgen hoe het gesteld is met de medewerker-tevredenheid en interne communicatie, ontwikkelde Henk Kramer een quick-scan die bestaat uit 40 vragen. Door beantwoording van die vragen krijgt de organisatie een goed beeld over de tevredenheid van haar medewerkers.

Vraag hierover nadere informatie aan via e-mail.

Post a Comment