Unica / KWS van Kessel

Tim is Omgevingsmanager bij het Beheer en Onderhoudscontract dat wordt uitgevoerd door Unica building services en KWS / Van Kessel in opdracht van Rijkswaterstaat Corporate Dienst.

Met het team van de Omgevingsmanager van opdrachtgever is Tim de schakel tussen het project en ‘de omgeving’: omwonenden, bedrijven, (vaar)weggebruikers, gemeenten, provincies, beheerders en bevoegd gezag.

Binnen het project is het verloop van het project met zo min mogelijk overlast en met de juiste vergunningen de taak van de omgevingsmanagers. Zij zijn de schakel tussen de buiten- en binnenwereld van een project.

Post a Comment